אין לשנות מנוסח התפילה של אבותיך. אם לאבותיך אין מנהג, כגון שהם רחוקים מהיהדות, אז יכול לבחור נוסח שירצה.

מאמר זה מופץ בחסות אתר ילקוט יוסף – הרב יצחק יוסף

בעלי תשובה מוטב כי יעשו בכל ענייניהם כמנהג רבותיהם ולא כמנהג אבותיהם.

אף כי באופן כללי כדאי שיעשה אדם תמיד כמנהג אבותיו, אך הבעל תשובה שאין מנהגים ברורים לאבותיו, אם בכלל נהגו, מוטב שיעשה בכל ענייניו כמנהג רבותיו. ויש לכך סיבות נוספות.

כל אבר שכואב לאדם עליו לפשפש במעשיו הקשורים לאותו האבר. כשלא מבינים מה הפגם באותו אבר יש לפשפש בכל המעשים ולתקן כל מה שאפשר.

כמו כן פשפש ולא מצא – יתלה בביטול תורה, ויהיה בטוח שזה שלא מצא הוא מפני שלא למד מספיק תורה כדי שיוכל להבין את רמזי השם יתברך.

הפה הוא קולמוס הלב, והשירה קולמוס הנפש. לכן תמיד כדאי לשיר ולאהוב את השירים החסידיים, ודבר זה הוא מיסודות החסידות, ומי שאינו אוהב שירי קדושה, יש לו לחקור אחר קדושת יהדותו.

לעומת זאת שירי יללה ודיכאון הם מצד הסטרא אחרא (ולילי”ת) ששמה מורה על כך, לשון יללה, לכן השומעם נלכד בטומאה ובהתגברות היצר עליו, ויש להזהר מכך.

אם באפשרותו לשלם יותר על מצוה ובכך להקדים עשייתה או קנייתה, מוטב לעשות כן מאשר להתמקח במחירים ולעשות סקר מחירים ולעכב המצוה כמנהג כמה חסרי אמונה שהכסף חשוב להם יותר מהמצוה.

שהלא אם הוצאת יותר כסף על מצוה שיכולת להוציא בעבורה פחות כסף במקום אחר, גם הוצאה זו הרי נחשבת לך למצוה ותיכנס לחסכונך בעולם העליון, מלבד זאת שהשם יתברך בודאי יחזיר לך.

כדאי לפרוע תשלומים על כל דבר ובמיוחד על דבר מצוה כמה שיותר מהר, ולא להיות בעל חוב אף פעם אם לא במקום הכרח.

לנדור ולהשבע בקלות – זהו חוסר יראת שמים, אנשים לא מבינים את גודל החומרה שבנדר ושבועה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *